Volkswagen navyšuje výrobnú kapacitu batériových článkov

Európsky producent batériových materiálov pre elektromobily IONWAY, ktorý je vo vlastníctve skupiny Volkswagen má ambiciózne plány, ktorých cieľom je postaviť prvý výrobný závod v poľskej Nyse. Svoju ročnú výrobnú kapacitu plánujú do konca desaťročia zvýšiť na 160 GWh.

IONWAY svojím zámerom pomôže Európskej únii naplniť ciele Green Deal za predpokladu vytvárania regionálnych, udržateľných a transparentných hodnotových reťazcov batérií. Pri uvedenej kapacite 160 GWh zodpovedá objem produkcie ekvivalentu 2,2 milióna batériových elektromobilov.

Skupine Volkswagen sa podarilo dosiahnúť dôležitý krok v reťazci integrovaných materiálov batérií, a je dôležitým prvkom pri prechode na udržateľnú elektrickú osobnú dopravu. Táto skupina vytvorila dodávateľa batériových materiálov na zabezpečenie a vybudovanie výrobnej kapacity pre spoľahlivú a cenovo konkurencieschopnú výrobu katódových materiálov na základe zodpovedne získavaných surovín.

Investícia v poľskej Nyse je silno podporovaná domácou vládou, ktorá IONWAY poskytla 350 miliónov € v hotovosti, avšak celková podpora za strany štátu bude vo výške až 1,7 miliardy € do konca desaťročia. Takýmto spôsobom sa zabezpečí vytvorenie viac ako 900 pracovných miest.

V súčastnosti pokračuje príprava staveniska, avšak výstavba sa začne najskôr po dokončení povoľovacieho procesu. Až do spustenia výroby v Nyse, ktoré je naplánvané na rok 2025 bude potreby v rámci skupiny Volkswagen zabezpečovať výrobný závod v Salzgitteri.

IONWAY bude vyrábať na mieru prispôsobené súvisiace prekurzorové materiály a dodávať ich do európskych gigafabrík na batérie PowerCo. Tieto materiály sú kľúčové pre výkon dobíjateľných batérií, ale zároveň sú nevyhnutné pre úspešný prechod smerom k e-mobilite.

Zdroj: Volkswagen

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *