Test nabíjania Kia EV6 GT-LINE AWD

Moderná 800-voltová architektúra bude v budúcnosti určovať trend medzi nabíjacími sústavami elektromobilov a využíva ju aj rodinný crossover Kia EV6. Maximálny výkon nabíjania 240 kW patrí v danej kategórii medzi špičkové hodnoty, aká je však realita sa pozrieme v tomto teste.

Testovaná Kia EV6 GT-LINE AWD je vybavená batériou, ktorej využiteľná kapacita je 77,4 kWh a za využitia 800-voltovej architektúry dosahuje maximálny výkon nabíjania 240 kW. Nabitie z 10 – 80 % trvá za ideálnych teplotných podmienok približne 16 minút.

Pri prvom meraní sme sa pozreli na výkon nabíjania na základnej 50 kW DC nabíjacej stanici. Vzhľadom na maximálny výkon nabíjania by nemal byť problém dosahovať maximálny výkon 50 kW aj bez použitia predohrevu batérie minimálne do 80 % kapacity batérie.

Pred meraním sme s elektromobilom absolvovali jazdu dlhú pribilžne 100 km avšak pred príchodom k nabíjacej stanici sme nepoužili predohrev, ktorý ponúka vstavaná navigácia. Nabíjanie bolo spustené pri 66 % kapacity batérie a ukončené pri 80 %, vonkajšia teplota bola 7 °C.

Ako vidno z grafu, nabíjanie započalo s výkonom 37 kW a po približne jednej minúte sa výkon zvýšil na 42 kW. K ďalšiemu navýšeniu výkonu na 46 kW došlo až po 11 minútach a tento si Kia udržiavala až do 80 % kapacity akumulátora.

Takýto spôsob nabíjania nie je veľmi efektívny z hľadiska času stráveného nabíjaním, keďže nadobudnutie 100 km dojazdu trvá viac ako 35 minút. Priemerný nabíjací výkon, ktorý sme pri tomto nabíjaní dosiahli bol 46,25 kW.

Pokračujeme v testovaní a zvyšujeme výkon nabíjacej stanice na 150 kW. Pred druhým meraním, ktoré sa realizovalo na nabíjacej stanici s výkonom 150 kW bola Kia EV6 parkovaná pod holým nebom niekoľko hodín pri teplote 6 °C a batéria bola podchladená.

Po krátkej 30 kilometrovej jazde diaľnicou sme zavítali k nabíjačke a spustili nabíjanie. Nabíjanie sme započali pri 47 % kapacity batérie a ukončili pri 70 %. Ako vidno z grafu ihneď po spustení nabíjania začal výkon klesať z úvodných 70 kW na približne 57 kW, pričom tento výkon si elektromobil udržiaval asi 2 minúty.

Ďalší prepad nabíjacieho výkonu nastal po 5 minútach od spustenia nabíjania a to na 47 kW. Tento výkon si Kia EV6 udržiavala až 8 minút, kedy sa batéria dostatočne zahriala a výkon začal stúpať na 92 kW, ktorý si elektromobil stabilne udržiaval až do ukončenia nabíjania.

Výkon nabíjacej stanice v tomto prípade síce bol trojnásobný ako v predchádzajúcom prípade, avšak Kia EV6 vzhľadom na nízku teplotu článkov nedokázala využiť maximálny potenciál nabíjacej sústavy. V tomto prípade sme dosiahli priemerný nabíjací výkon 63,27 kW a navýšenie dojazdu o 100 km trvalo v tomto prípade 25 minút.

Nabíjací stojan GreenWay Nitra

Ako ukazujú predchádzajúce merania, bez použitia predohrevu dosahuje Kia EV6 pri nižších vonkajších teplotách nízke výkony nabíjania, čoho dôsledkom sú dlhšie časy nabíjaní. Pri ďalšom meraní sme sa snažili nasimulovať ideálne podmienky z hľadiska prípravy batérie pred nabíjaním.

Za totožných poveternostných podmienok pri vonkajšej teplote 7 °C sme pred jazdou dlhou 60 km aktivovali prostredníctvom navigácie predohrev batérie. O jeho aktivácii nás informuje ikona ohrevu a ukazovateľ okamžitej spotreby energie. Počas jazdy ohrev batérie dosahoval priemernú spotrebu 4,6 kW.

Predohrev priniesol svoje ovocie a na nabíjacej stanici s výkonom 200 kW ihneď po spustení nabíjania Kia EV6 využívala maximálny dostupný výkon nabíjania. Nabíjanie bolo spustené pri 14 % kapacity batérie a až do 50 % sa nabíjací výkon stabilne držal na maximálnej hodnote 197 kW.

Za približne 19 minút sa batéria na 200 kW stojane nabila zo 14 na 80 %. Batériu sme v tomto prípade nabili do plna, pričom nabíjanie trvalo takmer 45 minút. Priemerný nabíjací výkon v tomto prípade dosiahol hodnotu 93,14 kW. Toto meranie nám úkazalo, že použitie predohrevu je nevyhnutné ak chceme dosiahnúť čo najkratšie časy nabíjaní.

Na záver sme si nechali nabíjanie na nabíjacej stanici, ktorej výkon 150 kW predstavuje najčastejšie inštalovaný výkon pri súčasných nabíjacích staniciach. V tomto prípade sme pred nabíjaním realizovali jazdu dlhú približne 100 km, avšak predohrev sme aktivovali len 20 km pred spustením nabíjania.

Nabíjanie sme spustili pri kapacite batérie 10 % a ukončili pri 80 %. Nabíjací výkon sa spočiatku držal na nízkej hodnote približne 78 kW a až po 8 minútach od spustenia nabíjania sa zvýšil na 125 kW. Trvalo to až 13 minút, kým výkon stúpol na maximálnu hodnotu 149 kW.

Pri využití 150 kW nabíjacieho stojanu trvalo nabitie z 10 – 80 % rovných 30 minút a priemerný nabíjací výkon mal hodnotu 116,82 kW. Toto meranie nám ukazuje, že nielen samotný predohrev je dôležitý ale aj čas kedy ho aktivujete. Čím skôr sa tak stane, tým vyšší bude nabíjací výkon.

Nabíjania, ktoré sme zrealizovali s elektromobilom Kia EV6 GT-LINE AWD pri nižších teplotách ukazujú ako dôležité je používať predohrev batérie pred nabíjaním. Samotná jazda aj pri vyšších diaľničných rýchlostiach nedokáže batériu zahriať na optimálnu teplotu.

Používanie predohrevu spojené s plánovaním trasy prostredníctvom navigácie je pri tomto elektromobile nutnosťou. Nevýhodou je, že Kia EV6 nie je vybavená možnosťou manuálnej aktivácie predohrevu počas jazdy. Negatívnou stránkou predohrevu je jeho zvýšená spotreba, a ma za následok zníženie dojazdu elektromobilu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *